Arkitekt Calle Lagnefors

Ny placering av tennishall

Kungsbacka kommun och Kungsbacka Tennisklubb är överens om ny placering av tennishallen. – Efter att vi har tittat på en rad olika alternativ har vi nu landat i en plats som vi är överens om och det känns bra, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg, M.

Den nya placeringen är intill Björkris, väster om Maxi ICA Stormarknad Kungsbacka. Tennishallens placering har stämts av i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, och politikerna står bakom placeringen.

– Det är en bra plats på det sätt att den är lätt att ta sig till men också att det är bra mark att bygga på, säger Hans Forsberg.

Kommunen är markägare där den nya hallen ska ligga och kommer att arrendera ut marken till tennisklubben. Tennisklubben som blir byggherre planerar att börja bygga sommaren 2020 för att kunna flytta senast 2022. Men innan dess måste platsen studeras och nödvändiga utredningar tas fram, bland annat geoteknik, dagvatten och trafik.

Inom samma område utreder kommunen även placering av ett nytt vård- och omsorgsboende.

Flyttar senast 2022

Kungsbacka tennisklubb har idag arrendeavtal med Kungsbacka kommun för tennishall, utebanor och kupoltält. Kupoltältet som klubben har satt upp för att klara kapaciteten är på ett tidsbegränsat bygglov vilket går ut våren 2022. Att klubben behöver flytta handlar dels att platsen där lokalerna ligger är inom framtida utvecklingsområde samtidigt som klubben växer och har behov av större ytor.

Stort intresse

Intresset för tennisen är stort och klubben har många medlemmar. Klubben har vuxit från 600 medlemmar 2015 till knappt 1000 medlemmar 2019. Lokalerna täcker inte behovet samtidigt som både bygglov och hyreskontrakt snart går ut. Planerna för den nya tennishallen är att det ska finnas banor för både tennis och padel.

Kontakta gärna

Kontakta gärna