Nya bänkar vid Hamntorget

Som en del i utvecklingen av miljön längs Kungsbackaån har vi satt upp nya solbänkar vid Hamntorget.

Arbetet var planerat att bli klart inför sommaren, men av olika orsaker försenades monteringen till oktober. Men eftersom solbänkarna, liksom alla andra parkbänkar i kommunen, står ute året om så är tiden då de sätts ut av mindre betydelse.

Stråk och trevliga platser

Utvecklingen av Hamntorget är en del av gestaltningen av Kungsbackaån, där syftet är att skapa stråk och trevliga platser att vistas på för invånarna. Läs mer i åtgärdsplanen för Kungsbackaån under Dokument nedan.

- Med stöd av belysning kommer Hamntorget förhoppningsvis att bli välbesökt av alla åldrar både krispiga höstdagar, kalla vinterdagar och sköna sommarkvällar, säger Karl Lundgren, förvaltningschef för kommunens förvaltning för Teknik.

Kostnad

Sex så kallade solsoffor är av samma typ som de uppskattade soffor som sedan flera år finns på Kungsbacka torg, kostnad 25 000 kr styck. Sju solbäddar med metallram tillsammans med tre metallparasoll kostade sammanlagt 170 000 kronor.

- Kostnaden kan uppfattas som hög jämfört med möbler för hemmet, men den är rimlig och inom budget. Möbler för offentlig utemiljö måste klara höga krav för att hålla god kvalitet under lång tid och under alla årstider. Samtliga bänkar är fastbultade, eftersom vi tyvärr alltid måste räkna med risken för vandalisering, säger Karl Lundgren.

Mer information

Trygghetsamordnare Lis Hellström
0300-83 41 88
lis.hellstrom@kungsbacka.se