Nyfiken på utvecklingen av Fjärås fritidscenter?

Förra hösten startade kommunen ett projekt för att utveckla Fjärås fritidscenter till ett kultur- och fritidscenter. Invånarna har varit med och tyckt till och just nu pågår förstudien av hur centret ska formas så att det lever upp till invånarnas behov och för de som har sin verksamhet där.

Ett år har gått sedan projektet om att utveckla Fjärås fritidscenter startade. Just nu pågår en förstudie av hur vi kan forma centret på bästa sätt för att det ska passa invånarna som besöker det och de som har sin verksamhet där.  

– Vi har förstått att invånarna i Fjärås har ett stort behov av mötesplatser. Vi är glada att kunna skapa en sådan på fritidscentret så att det blir en ännu mer attraktiv plats att gå till för att träffas och utöva sina intressen, säger Ulrika Granfors, förvaltningschef på Kultur & Fritid.  

Projektet handlar framförallt om att flytta Fjärås bibliotek från Smedingeskolan upp till fritidscentret. Tanken är då att det ska bestå av en kombination av bibliotek och andra kultur- och fritidsverksamheter. Detta gör att vi kan erbjuda ett bredare utbud av aktiviteter för invånarna. 

Nästa steg i projektet 

Nästa steg är att projektera och genomföra en om- och tillbyggnad av centret, och att se över hur vi kan forma utrymmena för att erbjuda de verksamheter som invånarna vill ha. Så småningom kommer man att kunna se skisser på den nya formen av centret. Vinvolverar också företaget Medley i arbetet eftersom de ska driva simhall, gym och kafé från och med årsskiftet. 

Medley tar över simhallen 

Samtidigt som projektet med att utveckla fritidscentret pågår har det även varit en parallell upphandlingsprocess om vem som ska driva Kungsbackas simhallar. Dessa projekt är oberoende av varandra. Nu när upphandlingen är avslutad och det står klart att Medley AB är det företag som ska driva Fjärås simhallbehöver de vara med och utforma lokalerna och utveckla centret.  

 Vi på Medley är väldigt glada att få etablera oss på Västkusten och ser mycket fram emot att få ta över simhallen i Fjärås, och även i Kungsbacka vid årsskiftet. I Fjärås jobbar ett fantastiskt gäng som har ett högt engagemang. Många kunder har redan hört av sig till oss och även det tyder på ett stort engagemang, säger Camilla Eriksson, affärsutvecklingschef på Medley. 

Badet, gymmet och kaféet kommer alltså Medley att driva, men fram till årsskiftet är det fortfarande Actic som driver gymmet och kommunen som driver badet och kaféet.  

Dialog med invånarna  

Projektet består av många olika delar, där en av dem är att ha en dialog med invånarna för att få veta vilka förväntningar, behov och idéer som finns. Temat för dialogerna har varit att ta reda på vilka aktiviteter och funktioner som invånarna tycker att fritidscentret borde innehålla. I december förra året hade vi dialog med elever på Smedingeskolan och i februari i år bjöd vi in allmänheten till att tycka till. Dialogerna visade att många vill ha ett brett utbud med stor efterfrågan på kultur och en trygg och trivsam miljö.  

Förslag från två nämnder 

Förslaget om att utveckla Fjärås fritidscenter kom från nämnderna för Kultur & Turism och Fritid & Folkhälsasom sedan årsskiftet är en nämnd som heter Kultur & Fritid. Kommunfullmäktige beslutade att detta ska bli verklighet i samband med att de antog budgeten för 2019.  

Kontakta gärna 

För frågor och mer information om utvecklingen av Fjärås fritidscenter, kontakta:

Harald Tjelle, utvecklingsledare på förvaltningen för Kultur & Fritid 
harald.tjelle@kungsbacka.se
0300-83 80 96

Andra nyheter om projektet Fjärås fritidscenter