P-automater borttagna

Vi har tagit bort ett antal p-automater i Aranäsområdet, söder om Lindens torg.

P-ytorna närmast järnvägen stängs av från och med 28 oktober. Orsaken är att vi på platsen snart börjar grundarbeten för det nya p-huset Linden. Inför pålningsarbetet som startar i november är vi redan nu tvungna att bryta strömmen i området, och utan ström fungerar inte p-automaterna.

Vi hänvisar till de automater som finns längre västerut i samma område, mot simhallen och bageriet. Du kan också betala parkeringen med mobilen.

Boendeparkering

Du som har boendeparkering centrum (C) kan bland annat parkera på den gamla ställplatsen söder om järnvägsviadukten, se karta nedan. C står för centrum, och finns tillägget L betyder det långtidsparkering, det vill säga att du kan stå parkerad upp till 14 dagar. Titta alltid på skyltarna på platsen vad som gäller när du parkerar.