Josefine Möller, gymnasiebibliotekarie och Maria Aviles Kindesjö, folkhälsutvecklare, står framför kulturhuset Fyren.

Psyklyftet - en temamånad om psykisk hälsa

Den psykiska ohälsan ökar, varför gör den det? Välkommen att delta i Psyklyftet, en temamånad om psykisk hälsa, 4-25 november i Kungsbacka.

Psyklyftet 2019

Temamånaden arrangeras av Kungsbacka kommun för tredje året i rad och görs i samarbete med Region Halland. Syftet är att ge människor möjlighet att träffas, lära och samtala om livsfrågor, självkänsla, normer och mycket mer. Programmet är brett och erbjuder något för alla, oavsett var man befinner sig i livet.

– Den psykiska ohälsan ökar och det är en komplex samhällsutmaning som vi behöver lösa tillsammans, både genom samarbete inom kommunen och med andra aktörer i samhället. Vårt fokus är på främjande och kunskapshöjande insatser och att uppmuntra till samtal, säger Maria Aviles Kindesjö, folkhälsoutvecklare. 

Samtal, utbildning, podd och dans

Utöver programpunkterna sker det flera projekt för unga, skolelever, lärare, vårdpersonal eller andra yrkespersoner för att uppmuntra till samtal och öka kunskapen om psykisk hälsa. Bland annat ges en baskurs i psykisk livräddning och på gymnasieskolorna och gymnasiebiblioteken blir det en mängd aktiviteter.

– För oss handlar Psyklyftet om att ta tillfället i akt att bygga relationer med skolans elever och att visa på biblioteket som en trygg plats där man kan känna sig välkommen. Biblioteket vill också erbjuda aktiviteter som visar på litteraturen som kraft och möjlighet att möta sig själv och andra, säger Josefine Möller, gymnasiebibliotekarie.

Under hösten startar kommunens ungdomskonsulenter och bibliotekarier projektet Ungpodd där unga kan träffas för att lära sig att podda och prata om psykisk hälsa. Dessutom leder Kulturskolans lärare kursen Dans för hälsa som är en riktad insats för unga med psykosomatisk ohälsa.

Kurs i psykisk livräddning

Kursen Våga prata med någon som mår dåligt är en baskurs i psykisk livräddning. Kursen riktar sig till alla som kan komma i kontakt med allvarlig psykisk ohälsa och lämpar sig för idella organisationer, föreningsaktiva och de som möter människor i sitt yrke, exempelvis inom hälso- och sjukvård, skola och polis. Kursledare är erfarna föreläsare från Suicidprevention i Väst. Kursen ges på kvällstid 17 oktober och på dagtid 5 och 6 november.

Anmälan och mer information

Program Psyklyftet 2019

Du hittar programmet för utskrift längst ned på den här sidan. Du kan även läsa programmet i kommunens evenemangskalender.

 

Kontakta gärna: