Så konsumerar vi hållbart i kommunen

I Sverige lever vi som om vi hade haft mer än fyra jordklot. Det vi konsumerar har en stor inverkan på de resurser vi förbrukar. Vad gör vi i Kungsbacka kommun för att konsumera mer hållbart?

En hållbar utveckling och en hälsosam miljö är ett av kommunens mål. Som en del i arbetet att uppnå en mer hållbar konsumtion har vi sedan några år tillbaka ökat andelen miljömärkta varor och tjänster som kommunen upphandlar och köper in. Vi ställer även andra miljökrav på det mesta som upphandlas.

På verksamhetsområde Inköp i kommunen arbetar man med kravställningar vid kommunens upphandlingar och utgår från tydliga hållbarhetsmål. Hållbarhetssamordnaren Anna Hallin hjälper till att formulera kraven tillsammans med kollegorna på Inköp och representanter från kommunens olika verksamheter.

– Vi ställer till exempel krav på att varor inte får innehålla vissa farliga ämnen eller att maten ska vara producerad så att det inte använts vissa bekämpningsmedel eller behövts stora mängder antibiotika, säger Anna Hallin.

Miljömärkta datorer och svenskt kött

Arbetet med kravställningen har resulterat i att så gott som alla de datorer kommunen köper in är märkta med TCO Certified. Det innebär att de möter ett omfattande paket hållbarhetskrav som är utformade för att driva socialt och miljömässigt ansvarstagande under produktens livscykel. Kraven i TCO Certified täcker arbetsrättslagar, ILO:s kärnkonventioner och FN:s barnkonvention och går längre än industristandarder. Produkterna måste vara energieffektiva och ett antal farliga ämnen som man normalt hittar i elektronik undviks eller är helt förbjudna.

De plastsäckar och påsar vi har på våra avtal är av fossilfri eller återvunnen råvara, vilket minskar deras påverkan på klimatet. Nittio procent av köttet vi köper in har svenskt ursprung. Anledningen till att vi väljer svenskt kött är att Sverige har bland de hårdaste miljö- och djurskyddsreglerna i världen. Dessutom har svensk köttproduktion låg användning av antibiotika och lägre klimatavtryck än i många andra delar av världen.

Hejdå plastpåsar och annat vi inte behöver

Att välja de bästa varorna och tjänsterna när vi köper nytt är egentligen bara toppen av isberget om vi tittar på konsumtionen som helhet, det vi behöver bli bättre på är att faktiskt inte köpa någonting annat än det vi behöver, säger Anna Hallin.

Ett exempel på det är projektet Hejdå plastpåsar, där lokalvården helt enkelt tagit bort insatssäckarna i de papperskorgar där de inte behövs. Resultatet blev över en halv miljon färre plastpåsar om året, nästan tre ton sparad plast.

Bättre resursanvändning

Vi människor är ganska dåliga på att skilja på vad som är behov och vad som är begär, och vi är väldigt snabba att tänka att ett behov ska lösas genom att vi köper någonting, säger Anna Hallin.

Vi är dessutom dåliga på att uppskatta hur mycket vi egentligen konsumerar. Konsumtionsrapporten 2018 visar att vi svenskar tror att vi konsumerar mindre när vi i själva verket har ökat konsumtionen. Gapet mellan upplevd och verklig konsumtion ökar alltså. För att vända den här trenden ska Kungsbacka bli ännu bättre på att:

  • Inte köpa annat än det vi behöver
  • Underhålla det vi har
  • Utnyttja kommunens resurser smartare
  • Köpa det bästa ur hållbarhetssynpunkt när vi köper nytt

Har du som kommuninvånare eller anställd i kommunen idéer om hur vi skulle kunna arbeta smartare för att konsumera mer hållbart? Då kan du höra av dig till Anna Hallin.

Kontakta gärna