Samhällsbyggnadsfrukost

Kungsbacka kommun bjuder in företag inom bygg- och fastighetsbranschen till samhällsbyggnadsfrukost. Detta för att informera och svara på frågor om nuläget och vad som är på gång inom samhällsbyggnad i Kungsbacka kommun.

Torsdag 17 oktober anordnar vi vår första samhällsbyggnadsfrukost. Syftet är att erbjuda samlad information om aktuella projekt i Kungsbacka och att föra dialog utifrån deltagarnas frågor.

– Det är viktigt att träffas och föra dialog med våra aktörer. Att ge dem möjlighet att få information vid ett och samma tillfälle och dessutom ta del av varandras frågor är bra och effektivt, säger samhällsbyggnadschef Emma Kjernald.

Tanken är att samhällsbyggnadsfrukost ska bli återkommande där vi kan ge övergripande information och fördjupa oss i ett par av våra projekt inom samhällsbyggnad. Den 17 oktober kommer vi att berätta extra kring Klovsten verksamhetsområde samt utveckling av centrum åt sydost.

Vi som deltar från kommunen är bland annat representanter från samhällsbyggnadskontoret och näringslivsenheten samt politiker.

När och var?

Torsdag 17 oktober klockan 7:30-9:30
Stadshuset Fullmäktigesalen, Storgatan 37 (ingång vid stora trappan på södra gaveln)

Anmälan

Läs mer och anmäl dig här: Samhällsbyggnadsfrukost

Kontakta gärna

Kontakta gärna