Trafikolycka utanför skola vid Onsalavägen

Idag på morgonen skedde en trafikolycka i korsningen Onsalavägen och Skällaredsvägen, nära Presseskolan.
En elev på väg till Kapareskolan på moped var inblandad i olyckan. Hen fördes till sjukhus, berörda vårdnadshavare är underrättade.

På de olika skolorna finns personal redo att ge stöd för de elever som har behov att prata om det som inträffat.

I samband med olyckan uppstod köer i trafiken utanför skolan.