Vardaga vann upphandlingen av Blåvingevägen vård- och omsorgsboende

Det var företaget Vardaga som vann upphandlingen av driften av Blåvingevägen vård- och omsorgsboende.

Kungsbacka kommun har sammanlagt elva vård- och omsorgsboenden, varav fyra stycken drivs av externa utförare på entreprenad. Ett av boenden som drivs på entreprenad är Blåvingevägen vård- och omsorgsboende.

Avtal löper ut

Nästa höst går avtalet med Humana, som driver Blåvingevägen vård- och omsorgsboende på entreprenad, ut. Därför beslutade nämnden för Vård & Omsorg i mars att driften av boendet skulle upphandlas igen till en extern utförare. Tjänstemännen på förvaltningen för Vård & Omsorg tog därefter fram ett upphandlingsdokument, som nämnden beslutade att godkänna vid nämndmötet i maj.

I maj gick upphandlingen ut på annons och anbuden skulle vara inne senast den 20 juni. Sakkunniga tjänstemän har kvalificerat och utvärderat de anbud som kom in.

Ny utförare

Tjänstemännen gjorde bedömningen att det var den externa utföraren Vardaga som lämnat det bästa anbudet och som ska ansvara för driften av boendet från och med nästa höst. Totalt var det fem leverantörer som lämnade in anbud om att få driva boendet.

Beslutet att Vardaga vunnit upphandlingen överklagades av Humana som lämnade in en ansökan om överprövning till förvaltningsrätten. Överprövningen drogs dock tillbaka av Humana och kommunen kan nu teckna avtal med Vardaga som ska driva boendet från och med den 1 oktober 2020.

Fakta Blåvingevägen vård- och omsorgsboende

Blåvingenvägen vård- och omsorgsboende i Vallda drivs på entreprenad, i nuläget av Humana Omsorg AB. Boendet öppnades 2013 och har drivits av samma företag sedan start. Boendet har 65 lägenheter varav två är parlägenheter. I nuläget finns 33 platser för somatisk vård och 32 platser för personer med demenssjukdom.

Även om ett boende drivs av extern utförare på entreprenad så är det nämnden för Vård & Omsorg som har det yttersta ansvaret för vården och omsorgen.

Kontakta gärna: 
Linda Tilander, utvecklingsledare Vård & Omsorg
linda.tilander@kungsbacka.se
0300-83 40 56