Antalet nyanlända som anvisas till Kungsbacka nästa år är nu klart

Länsstyrelsen i Halland har fattat beslut om fördelningen av anvisningsbara platser för nyanlända 2020. Totalt ska Halland ta emot 311 nyanlända med uppehållstillstånd. Av dessa kommer Kungsbacka kommun ta emot 131 personer.

Färre nyanlända 2020

För Hallands del rör det sig om något färre än detta år. Även antalet som Kungsbacka tar emot har minskat från 186 personer 2019 till 131 personer 2020. Under hösten har Länsstyrelsen haft dialogmöten med kommunerna inför kommuntalen 2020. Syftet har varit att utforska möjligheterna till eventuella justeringar.

- Vi har haft en konstruktiv dialog med Länsstyrelsen och de har tagit hänsyn till vår ansträngda bostadssituation. Kungsbacka är den kommun som får ta emot flest i länet nästa år, men jämfört tidigare år så är det en avsevärd minskning. Kungsbacka kommun tog emot över 400 personer år 2017 och 2018. Vi är glada för att Länsstyrelsen har lyssnat på oss och vi ska göra ett gott arbete med mottagandet säger kommunalrådet Ulrika Landergren.

Bosättningslagen styr regeringens beslut

Regeringens beslut om länstal ligger till grund för länsstyrelsens beslut om fördelningen till kommunerna i Halland. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot utgår från bosättningslagen (2016:38). Den tar hänsyn till kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknadsläge och övrigt mottagande av nyanlända/asylsökande i kommunen. Hänsyn kan också tas till kommunernas förutsättning att tillhandahålla bostäder.

Regeringens avsikt med bosättningslagen är att kommuner som har en jämförelsevis god arbetsmarknad, stor befolkning, lågt övrigt mottagande och förhållandevis få asylsökande kommer att få ta emot fler nyanlända.

- Visserligen är det fortfarande en utmaning, men vi har både erfarenhet och förutsättningar att även klara av 2020 års mottagande på ett bra sätt. Vi har idag en tydligare samverkan både inom kommunen men också med civilsamhället samt en planering för integration och etablering, säger integrationschef Navid Samadi.

Boendelösningar har börjat förverkligas

Kungsbacka kommun har under 2019 kunnat erbjuda fler anvisade nyanlända möjlighet till riktiga hem och lämna sovsalar.

Trycket på bostadsmarknaden i allmänhet i Kungsbacka är fortsatt högt. Att flerfamiljshus nu är byggda är inte hela lösningen, men ett viktigt steg framåt.

Kommunen tar fortsatt tacksamt emot hjälp från de som har en bostad att hyra ut till nyanlända. Kommunen ger hyresgaranti, hjälper till med att förmedla bostaden och att skriva kontrakt. De personer som söker bostad har redan fått uppehållstillstånd i Sverige och har anvisats av Migrationsverket att etablera sig i Kungsbacka kommun.

 

För mer information kontakta
Navid Samadi, integrationschef, tfn: 0300-83 44 59
eller navid.samadi@kungsbacka.se - för frågor som rör integrationsarbetet

Ulrika Landergren, kommunalråd (L), tfn: 0300- 83 42 35
eller ulrika.landergren@kungsbacka.se - för frågor av integrationspolitisk karaktär

Natalja Kahraman, bitr verksamhetschef Kompetenscentrum, tfn: 0300-83 54 93
eller natalja.kahraman@kungsbacka.se – för frågor som rör etableringen av nyanlända