Aranäsgymnasiet tilldelas Inspirationspriset i språk

Annie Gårdmo och Ulrika Florén, språklärare på Aranäsgymnasiet, åker i slutet av november till Uppsala för att ta emot Inspirationspriset för skolans arbete med att höja statusen för moderna språk.

Inspirationspriset uppmärksammar nyskapande och lustfylld språkundervisning och delas ut i samarbete mellan Skolverket och Universitets- och högskolerådet. Aranäsgymnasiet tilldelas årets pris för sitt arbete med att höja statusen för moderna språk, något som också stärker elevernas motivation för språkstudier.

Fokus på att höja motivationen

Genom kontakt med sin rektor och utvecklingsavdelningen på förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad startade språklärarna på skolan projektet Mindset och motivation. Syftet var att få språkstudierna att kännas mer angelägna för eleverna så att de fortsätter att studera språk. Lärarna initierade också en kontakt med grundskolan genom gemensamma studiedagar.

- Vi hade under en längre tid sett ett dalande intresse för moderna språk och att språkstudier var lågprioriterade bland eleverna. Med stöd av utvecklingsavdelningen på förvaltningen identifierade vi ett behov och i samarbete med våra kollegor på Elof Lindälvs gymnasium tog vi fram ett antal olika motivationshöjande aktiviteter, säger Annie Gårdmo, språklärare på Aranäsgymnasiet. 

Inspirerades av tidigare projekt

 Aranäsgymnasiet inspirerades bland annat av tidigare kvalitetsutmärkta europeiska språkprojekt där man använt film som motivationshöjande faktor för att bedöma den muntliga förmågan inom språk.  

- För att uppmärksamma de moderna språken och dess betydelse för elevernas framtid planerade vi olika insatser med inspiration utifrån de europeiska språkprojekten. Vi har jobbat en hel del med aktiviteter kring film men vi bjöd också in representanter från näringslivet och universitet som berättade vad språket betyder för dem i sin yrkesutövning, säger Ulrika Florén, språklärare på Aranäsgymnasiet. 

Fler elever vill läsa språk

Lärarnas uppfattning är att det nu är fler elever som vill läsa moderna språk och att en större andel vill läsa språk på fortsättningsnivå.

- Upplevelsen är också att man pratar om moderna språk på ett mer positivt sätt, säger Annie och Ulrika.

Vinstsumman för inspirationspriset är på 10 000 kronor. Priset går till skolan i syfte att språkprojektet ska kunna utvecklas vidare. De belönade projekten ska också kunna användas som lärande exempel i hela Europa.

Läs mer om Inspirationspriset 2019 här

 

Kontakta gärna 

Ulrika Florén
0728-89 94 32                                                          
ulrika.floren@kungsbacka.se                                                                                                                   

Annie Gårdmo
0728-89 94 42
annie.gardmo@kungsbacka.se