Att spola rätt är lätt

Du använder väl inte toan som papperskorg? Våtservetter, tops, bomull och annat skräp som spolas ner orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk. Detta kan leda till att orenat avloppsvatten rinner ut i naturen.

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag. Det ger oss tillfälle att uppmärksamma något vi kanske sällan reflekterar över: hur bra det är att ha tillgång till en riktig toalett. En toalett som dessutom är kopplad till ett avloppsreningsverk som renar vattnet innan det släpps tillbaka i naturen.

Papperskorg i badrummet

Men om toan används som sopnedkast blir det svårare att rena vattnet. Dessutom kostar det samhället och vattenanvändarna miljontals kronor i extra reningsarbete. Därför behöver vi er hjälp att sluta fulspola. Skaffa en papperskorg i badrummet och släng skräpet i den istället.

Varje år orsakar skräp och papper stopp i pumpar som ska skicka avloppsvatten vidare till ett reningsverk. Vid stopp ökar risken att orenat avloppsvatten släpps ut i närmaste dike eller å.

Avloppskakan som blev riksnyhet

I Kungsbacka har vi flera stopp per år, och ett av dem blev förra året en riksnyhet:

Avloppsstopp

Toan ingen soptunna

Det som inte orsakar stopp åker vidare till reningsverken. Varje år får vi i Kungsbacka in ungefär 100 ton skräp till våra reningsverk, skräp som vi måste gallra ut och köra till förbränning med andra sopor. Under 2018 minskade skräpet med 15 procent, till 85 ton, och det tackar vi för! Men fortfarande hamnar mycket i toan som egentligen ska i papperskorgen eller soppåsen.

Kom till Fyren

Hela den här veckan, 18-24 november, har vi en utställning på Fyrens bibliotek där du får mer information om toalettens betydelse och hur du hanterar den på rätt sätt. Välkommen!

Kontakta gärna

Miljöingenjör Charlotte Bourghardt
0300-83 89 22
charlotte.bourghardt@kungsbacka.se