Cityindex för Kungsbacka

Hur det går för Kungsbacka centrum och utveckling diskuterades den 8 november när Näringslivskontoret bjöd in verksamma i centrum in till ett stormöte. Bland annat så presenterades cityindex, en rapport som Fastighetsägarna i samarbete med HUI Research tar fram, som kartlägger hur Sveriges 104 stadskärnor mår ur ett kommersiellt perspektiv.

Rapporten pekar på att den kommersiella utvecklingen går nedåt, medan branscher inom dagligvaror ökar. Handelsbalansen där rapporten beräknar stadskärnan marknadsandel, så ligger Kungsbacka under rikets genomsnitt.

– Det finns ett tydligt behov att utveckla stadskärnan och koppla på upplevelser som levandegör stadskärnan, menar Susann Haggren från Fastighetsägarna GFR som presenterade rapporten.

Det diskuterades också kring verksamheterna i innerstaden och frågorna kunde ställas direkt till Per Karlsson på Aranäs Fastigheter. Det pågår ett intensivt arbete med nya kvarter, omställningar av lokaler och nyrenoveringar de kommande åren.

Vill du veta mer kring Cityindex kontakta Jessica Blume 0300 – 83 44 90