Dans för hälsa - dansa utan krav!

Är du eller känner du någon som är 13–17 år och vill dansa utan krav? Fokus på rörelseglädje och gemenskap helt gratis!

Dans för hälsa är en aktivitet för dig som är 13-17 år och som ibland känner stress eller oro, har magont, huvudvärk eller sömnbesvär, är nedstämd eller har bristande självkänsla. Den här aktiviteten kan hjälpa dig att må bättre!

Mer information och hur du anmäler dig på kungsbacka.se/dansforhalsa

Projekt baserat på forskning 

Dans för hälsa är ett projekt i samverkan mellan förvaltningen för Kultur & Fritid och elevhälsan och vill främja hälsan för unga i åldern 13–17 år. Projektet är baserat på uppmärksammad forskning från Örebro universitet som visar på de goda effekterna som dans har för den psykiska hälsan och välbefinnandet. Konceptet finns i flera kommuner runt om i Sverige.