Engagerade medarbetare prisades på kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktigemötet i november premierades några medarbetare från Förskola & Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad samt Vård & Omsorg. Syftet med priserna Lära för livet och Leva livet är att lyfta fram medarbetare som bidrar till att utveckla verksamheten.

Pris för bidrag till bättre livskvalitet

Vård & Omsorg delar varje år ut Leva livet-priset till en person eller arbetsgrupp som bidragit till att ge kunderna bättre livskvalitet. Prissumman är totalt 10 000 kronor och ska användas till kompetensutveckling inom något område som har anknytning till förvaltningens verksamhet.

Kreativa aktivitetsombud i hemtjänsten

I år gick Leva livet-priset till Rose Damerau, Annette Lindgren och Karin Sjöglimt som arbetar som aktivitetsombud i Vallda hemtjänst. De får priset för att de genom engagemang, kundfokus och kreativitet skapat trevliga aktiviteter för hemtjänstkunder och deras anhöriga. I motiveringen står det: 

”Förutom god mat och underhållning ges förutsättningar till ett utökat kontaktnät. Syftet med träffarna är att minska känslan av ensamhet, främja en god hälsa och skapa forum för dialog och en medskapande hemtjänst där både anhörigas och kunders perspektiv och synpunkter kan framföras och diskuteras. Tillsammans skapar Rose, Annette och Karin livskvalitet till de vi är till för - våra kunder”

Premiering av arbete som utvecklar lärandet 

Nämnderna för Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad vill med Lära för livet-priset stimulera till utveckling inom alla delar av skolans verksamhet i Kungsbacka och belöna den eller de som genom sitt arbetssätt medverkar till detta. Prissumman är totalt 20 000 kronor.

Kreativitet och samarbete för elevernas bästa 

I år delade Förskola & Grundskola ut sin del av priset till Björkris förskola och skola i centrala Kungsbacka. Nämndens motivering till priset lyder: 

"Dela med sig-kultur, nyfikenhet, lust att tänka nytt och ett positivt bemötande har skapat en skola där arbetet präglas av ett stort engagemang som ger alla elever förutsättningar att nå målen."

I nomineringen till priset lyfter förslagsställaren pedagogernas kreativitet, gemensamt intresset för omvärlden och kompetensutveckling samt samarbetet kollegorna emellan för att på bästa sätt tillsammans bidra till alla elevers måluppfyllelse som viktiga faktorer för ett unikt och positivt arbetsklimat.
Som representanter för skolan på plats i kommunfullmäktige för att ta emot priset fanns rektor Christina Heed tillsammans med lärarna Ann- Charlotte Schedin och Charlotta Olandersson. 

Björkris förskola och skola
Skoldelen av Björkris förskola och skola har under läsåret 2019/2020 elever från förskoleklass till årskurs 6, förskolan har 8 barngrupper. När Björkris byggdes och startade var utgångspunkten för verksamheten att ha ett tätt samarbete mellan förskola och skola. På Björkris har alla lärare ett avtal som innebär semesteranställning med 40-timmars vecka.

Björkris förskola och skola

Pepp till elever och unik utbildning

Inom Gymnasium & Arbetsmarknad delas årets Lära för livet-pris mellan Andreas Martinsson, specialpedagog på Elof Lindälvs gymnasium samt Eva Klingnäs och Joachim Blom på Yrkeshögskolan Kungsbacka. 

Andreas Martinsson får årets Lära för livet-pris eftersom han brinner för sitt yrke så att det tydligt märks i både förhållningssätt och resultat. Andreas har alltid fokus på de vi är till för och gör verkligen skillnad för varje elev via sina insatser. Genom stort engagemang hjälper, peppar och stöttar han elever och finns alltid till hands när någon behöver hjälp. 

Eva Klingnäs och Joachim Blom tilldelas Lära för livet-priset för sina betydelsefulla insatser kring Yrkeshögskolan i Kungsbackas nystartade utbildning till Hiss- och rulltrappstekniker. Eva och Joachim har genom flit, nytänkande och en stor portion omsorg utvecklat Västsveriges första utbildning i sitt slag och på mycket kort tid lyckats få den ekonomiskt bärande, samtidigt som de tagit ett gemensamt ansvar både för uppbyggnaden av ett helt unikt hiss- och rulltrappslabb och skapat ett mycket väl fungerande sammanhang för de studerande. 

Yrkeshögskolans hemsida

Mer information

Lära för livet-priset
Leva livet priset