Holship - den lokala lagerpartnern i Kungsbacka

Holship Danmark startade upp redan 1967, men då under namnet Holbaek Shipping & Spedition A/S. Från början så utgjordes den huvudsakliga verksamheten av bulktransporter och lager. Nu är Holship en stark spelare inom trepartslogistik i Skandinavien och de baltiska länderna. Andra tjänster som Holship erbjuder är vägtransporter, sjöfrakt, flygfrakt och lagring. I början av oktober så träffade kommunstyrelsens arbetsutskott Daniel Hermansson, VD på Holship, på lagret i Kungsbacka.

Arbetar med många lokala kunder

Holship verkar med hela världen som spelplan men har huvuddelen av sina enheter i Skandinavien och de baltiska länderna. På lagret i Kungsbacka arbetar totalt 11 personer, varav en lagerchef, samt  truckförare och orderplockare. Lagret består av tre plan och där återfinns flera företag från närområdet.

– Vi arbetar med många lokala kunder, vi vill vara den lilla spelaren som man kan knalla in till, ta en kaffe och gå och pilla med sina varor, berättar Daniel.

Kontor i Göteborg

Svårigheten att rekrytera personal har varit påtaglig, så även för Holship. Detta tillsammans med infrastrukturen och kontorsmiljön på Marios gata gjorde att man under våren 2019 valde att flytta kontoret till Göteborg.

– Rekrytering blev tufft och vi ansåg inte att kontoret höll den nivån som krävdes för att locka högutbildad personal och ta emot kundbesök.