Elever som studerar

I höst ska 2 000 elever välja skola

Idag den 5 november öppnar valet till skola och fritidshem. De barn som berörs börjar förskoleklass eller går på en skola där nästa årskurs inte erbjuds på skolan. Valet gäller inför läsåret, 2020/2021. I år är det 2 000 elever som är aktuella i valet.

Nytt för i år är att valet går att göra digitalt via inloggning med bank-id under perioden, 5 november- 3 december. Det är barnets vårdnadshavare som gör skolvalet. De som ska delta i valet har i förväg fått information och idag skickas inbjudan att valet öppnar med länk till kommunens e-tjänst.

– Det går att ansöka när som helst under valperioden 5 november till 3 december i vår e-tjänst. Det har varit en stor process att digitalisera valet där 2 000 elever ingår som har fått en reserverad plats på skola. Ingen elev blir utan skolplats, men genom att delta kan du göra ett aktivt val för ditt barn, säger utvecklingsledare Hanna Leissner, Förskola & Grundskola.

Gör tre val 

Vårdnadshavare svarar på platserbjudandet enklast i e-tjänsten där du gör tre val till  skolor. Om vårdnadshavaren inte delta i valet placeras barn på den anvisade skolan i upptagningsområdet. Båda vårdnadshavarna behöver bekräfta ansökan, annars är den inte giltig.

Alla som ska välja förskoleklass har en reserverad plats på en skola som är knuten till elevens folkbokföringsadress. I år har några justeringar av vilka skolor som är knutna till folkbokföringsadressen gjorts. 

Barn som ska göra skolval till årskurs 4, 6 och 7 har en reserverad plats enligt följande:

  • Kaparskolan tar emot elever från Presseskolan, Fjordskolan och Iserås
  • Toråsskolan tar emot från Furulidskolan
  • Varlaskolan tar emot elever från Tingbergskolan och Björkris
  • Hålabäckskolan tar emot elever från Gullregnskolan
  • Smedingeskolan tar emot från Fjäråsbräckaskolan och Gällingeskolan

Det är viktigt att vårdnadshavare som är beroende av skolskjuts undersöker med kommunen vad deras eventuella skolval kan ha för effekter berättigandet till skolskjuts.

Om du undrar vilken skola som är anvisad kan man använda kartfunktionen. En del områden har ändrats, särskilt i de centrala delarna av Kungsbacka.

Efter den 3 december går det inte längre att svara på nuvarande erbjudande som skickats ut. I så fall gäller skolbyte på blankett. Om du som vårdnadshavare inte har möjlighet att svara på erbjudandet digitalt finns blankett att avända. Denna nås på länken om val av skola.

Mer om valet och öppet hus

Att ansökan blir digital är en service till vårdnadshavare och flera tjänster inom förskola och grundskola kan göras digitalt på webbsidan. Möjligheten att ansöka på blankett finns kvar och blanketter nås på Kungsbacka.se/valavskola.

Öppet hur i våra grundskolor

Kontakta gärna

Vårt kundcenter Kungsbacka direkt svarar på frågor om valet, 0300 -83 40 00. Det går även bra att som vårdnadshavare ta kontakt med skolan i området.