Kungsbacka är Hallands konsumentvänligaste kommun

Kungsbacka kommun hamnar på en sjätte plats när Sveriges Konsumenter och tidningen Råd & Rön rankar var i Sverige man får bäst hjälp som konsument.

Sveriges Konsumenter tillsammans med tidningen Råd & Rön utser varje år Sveriges konsumentkommun. I år kommer Kungsbacka kommun på en sjätte plats bland Sveriges 290 kommuner.

– Vi är självklart glada över att vi placerar oss bland topp tio och stolta över att vi kan erbjuda den här servicen till våra kommuninvånare. Det är samtidigt en bekräftelse på att vi gör rätt saker i en komplex och föränderlig värld, säger Charlott Falk, konsumentrådgivare på Kungsbacka kommun.

Statistik från flera myndigheter

Genom att ställa samman statistik från Konsumentverket, Livsmedelsverket och Länsstyrelserna har Sveriges Konsumenter tillsammans med Råd & Rön kunnat bedöma och ranka alla kommuner utifrån hur bra de är på bland annat konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning, livsmedelskontroll samt invånarnas tillgång till kontanter. Utifrån statistiken har kommunerna poängsatts och rankats – och då placerar sig Kungsbacka kommun på plats sex, efter Härryda, Habo, Piteå, Vaggeryd och Nässjö kommuner.

Bra på konsumentvägledning och livsmedelskontroll

Enligt granskningen får Kungsbacka höga betyg vad gäller konsumentvägledning och livsmedelskontroll.

– Vi är två som arbetar med konsumentrådgivning, det är jag och min kollega Charlott Falk. Vi arbetar aktivt med vår tillgänglighet och utöver rådgivningen så är vi ute och föreläser i skolor och föreningar. Vi försöker också hjälpa till att lösa tvister i de fall det är möjligt. Vi är opartiska och genom att hjälpa till att förklara hur konsumentreglerna ser ut så kan vi ofta göra det lättare för säljaren och köparen att hitta en gemensam lösning, säger Christoffer Widell, konsumentrådgivare på Kungsbacka kommun.

– När det gäller livsmedelskontroll arbetar vi mycket med god kontrollsed. Vi har bra rutiner, lång erfarenhet och hög kompetens och vi arbetar efter förutsättningen att alla vill göra rätt, vi har en kommunikation och ger information. Vi lyssnar och hittar överenskommelser istället för avvikelser, säger Marianne Löfgren, enhetschef Livsmedel & Serveringstillstånd, förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.

Närhet till bankomat

Enligt granskningen är det i genomsnitt tre kilometer till närmaste bankomat. I Kungsbacka kallar vi budget- och skuldrådgivning för ekonomisk rådgivning. Det är två personer som arbetar inom detta området och även denna rådgivningen är kostnadsfri. I dag är väntetiden fyra veckor. Den ekonomiska rådgivningen vänder sig till de som vill ta kontroll över sin vardagsekonomi, få stöttning i en långsiktig lösning för sin skuldsituation eller i processen runt skuldsanering. Utöver rådgivning fokuserar rådgivarna på att sprida information och att arbeta proaktivt för att invånare inte ska söka hjälpen för sent.  

Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen ger dig som bor i Kungsbacka kommun en kostnadsfri och opartisk rådgivning före eller efter ett köp.
Konsumentrådgivning

Ekonomisk rådgivning

Den ekonomiska rådgivningen vänder sig till dig som vill ta kontroll över din ekonomi. Rådgivningen är gratis och personalen har tystnadsplikt.
Ekonomisk rådgivning

Livsmedelskontroll

Vi kontrollerar regelbundet Kungsbackas restauranger, gatukök, livsmedelsindustrier, vattenverk och matbutiker. Vi ger även information och upplysningar till dig som ska starta till exempel en restaurang.
Livsmedelskontroll

Kontakta gärna

För frågor som rör konsumentvägledning:
Christoffer Widell och Charlott Falk, konsumentrådgivare
0300-83 40 06
konsument@kungsbacka.se
Fax: 0300-83 40 51

För frågor som rör livsmedelskontroll:
Marianne Löfgren, enhetschef Livsmedel & Serveringstillstånd, förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd
0300-83 46 88
marianne.lofgren@kungsbacka.se