Flicka cyklar på en landsväg

Kungsbacka tar ett kliv framåt i klimatarbetet

Kungsbacka kommun är nu godkänd som medlem i Borgmästaravtalet, en internationell klimatrörelse för kommuner. Det här innebär att vi uppfyller kraven för medlemskap, där huvudmålet är att kraftigt minska våra koldioxidutsläpp.

 — Att vi har blivit godkända är ett kvitto på att vi är på rätt väg i vårt arbete för ett hållbart klimat. Nu gäller det att vi fortsätter att arbeta framåt för att uppnå våra mål, säger Hans Forsberg, Kommunstyrelsens ordförande.

För att bli en del av Borgmästaravtalet har Kungsbacka kommun arbetat fram en klimatstrategi med klimatmål och åtgärdspunkter. Strategin klubbades igenom av kommunfullmäktige i december 2018 och det är den som nu har blivit godkänd av Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum, JRC.

— I och med strategin har vi konkretiserat hur vi ska arbeta med klimatfrågorna, säger Albin Noreen, specialist i krisberedskap (tidigare Specialist i hållbarhet) på Kommunstyrelsens förvaltning.

Flera satsningar inom kommunen

Sedan strategin infördes har kommunen bland annat arbetat fram nya resereglerna för alla anställda. Genom att gå, cykla och åka kollektivt och undvika egen bil och flyg ska utsläppen för de anställdas resor i tjänsten minskas.

— Det ska helt enkelt vara lätt att göra rätt, säger Albin Noreen.

Kommunen arbetar även med att göra hållbara inköp. Genom att få sina anställda att tänka i fyra viktiga steg:

1. Inte köpa annat än det vi behöver
2. Underhålla det vi har
3. Utnyttja kommunens resurser smartare 
4. Köpa det bästa ur hållbarhetssynpunkt när vi köper nytt

Siktar högt

Huvudmålet i Borgmästaravtalet är att minska koldioxidutsläppen med minst 40 procent, per invånare, från 1990-talets nivå fram till 2030. Koldioxidutsläppen per invånare i Kungsbacka kommun har redan minskat med 45,1% när 2017 års nivå med nivån från 1990.

— Därför vill vi sikta ännu högre än så och har satt som mål att minska koldioxidutsläppen med 60 procent till 2030, när vi jämför med 1990, säger Albin Noreen.

Två åtgärdsområden

Som ett led i att bli en del av Borgmästaravtalet får kommunen förslag på åtgärder för att snabbare närma sig klimatmålen. Den första åtgärden är att kommunen behöver rikta sig mer utåt, för att stötta invånarna och företagarna att bli mer klimatsmarta.

— Det kan handla om alltifrån att använda planprogram för att förenkla för utbyggnad av solenergi till att vi ger invånarna konkreta tips, säger Albin Noreen.

En annan åtgärd som kommunen ska sikta in sig på är att samverka med näringslivet och hitta sätt att tillsammans agera mer klimatsmart.

Uppföjningar varje år

Varje år gör Kungsbacka kommun en ny inventering av kommunens koldioxidutsläpp. För att följa upp insatserna från klimatstrategin gör kommunen även ett hållbarhetsbokslut varje år. Nästa hållbarhetsbokslut för 2019 förväntas bli klart i början av 2020.

Håll utkik här på Kungsbacka.se för att få reda på mer om Kungsbacka kommuns arbete för ett hållbart klimat.

Så mycket släpper vi ut (per invånare i Kungsbacka kommun)

1990: 4.08 ton koldioxid
2016: 2.36 ton koldioxid, minskning på 42,1 procent jämfört med 1990
2017: 2.24 ton koldioxid, minskning på 45,1 procent jämfört med 1990

Kort om Borgmästaravtalet

Borgmästaravtalet är ett internationellt avtal som administreras av EU-kommisionen. Snart ingår 10 000 kommuner i avtalet. Syftet är att visa det arbetet som görs på lokal nivå. I avtalet förbinder sig kommunerna att öka resiliensen mot klimatförändringar.

Kontakta gärna

Kontakta gärna