VA-arbeten på Kyrkogatan klara

VA-arbetena på Kyrkogatan är nu klara.

Vi återställer gatan med ett lager asfalt, men det kan se lite provisoriskt ut eftersom vi planerar för en större upprustning av gatan under hösten 2020. Skälet till att vi tar det i etapper är bland annat för att minimera påverkan på innerstaden, till exempel så att gatan inte ska vara avstängd under julhandeln.

Upprustningen innebär att vi kommer att göra gatan med gångbanor mer tillgänglig, likt motsvarande sträcka på Storgatan.

VA-arbeten på Kyrkogatan