Tillfälligt långa handläggningstider för bygglov

Just nu tar det längre tid än vanligt att få bygglov. Anledningen är ett planerat byte av IT-system, som så småningom ska underlätta för såväl de som söker som de som handlägger bygglov.

– Vi håller på att arbeta oss igenom den puckel som det alltid blir när man byter IT-system, säger Hanna Ståhl, verksamhetschef bygglovsavdelningen. Det innebär att vi inte kan hålla den takt i vår hantering av bygglov som vi har haft under året. Det känns så klart tråkigt att det tar lång tid just nu, men vi gör allt vi kan för att komma upp i fart igen. 

Syftet med hela omställningen är att det ska bli enklare och bättre för förvaltningens kunder, dels genom att handläggningen ska gå snabbare, och dels genom att kunderna kan få mycket mer information under ärendets gång, när man själv kan logga in i systemet, titta på sina ärenden och lämna uppgifter om dem. 

– Vi har haft ett planerat driftstopp då vi inte har kunnat handlägga, men under systembytet har det också dykt upp några tekniska problem som vi inte hade förutsett. Det är några mindre detaljer kvar att lösa nu, så vi har snart ett system som fungerar fullt ut igen, säger Hanna Ståhl.

Kontakta gärna