Ljuskonstverk på vägg i Kungsbacka

Just nu visas ljuskonstverket Exitman på en vägg vid Storgatan i Kungsbacka.

Det animerade ljuskonstverket kan ses på väggen i Kungsbacka innerstad från 27 november till 8 december 2019. Projektet genomförs av konstnären Robert Hais med stöd av Region Halland och Kungsbacka kommun. 

Konstnären Robert Hais skapade konstverket utifrån observationer och samtal med människor runt omkring stationsområdet i Kungsbacka. Många som han pratade med pendlade till Göteborg och det är pendlingen som han tagit fasta på i sin installation.

– Jag ville undersöka hur det såg ut, så jag pendlade ett antal gånger mellan städerna både tidig morgon och på eftermiddagar och kvällar. Även på tåget pratade jag med människor och observerade. Jag stannade också kvar i Kungsbacka under den period då många människor lämnade staden för att se skillnader mellan olika tider på dygnet, säger Robert Hais.

Charlotta Hanno är konstutvecklare på Kungsbacka kommun och jobbar bland annat med att få in konst i stadsutvecklingen.

Genom att flytta ut konsten i gaturummet gör vi den mer tillgänglig för alla. Installationen blir ett inlägg i det offentliga samtalet människor emellan som kan handla om Kungsbackas identitet, säger hon.

Om projektet Exitman

Projektet Exitman är en serie verk som består av platsspecifika animationer som projiceras i det offentliga stadsrummet. Exitman är den karaktär som står i centrum av installationen. Några berättelser har skapats utifrån platsen, som sedan översatts till bilder med hjälp av karaktären. Projektet har hittills genomförts i Halmstad, New York, Stockholm, Killeagh/Cork och nu Kungsbacka.

Kontakta gärna