Mer solel och hållbara transporter genom energi- och klimatrådgivning

Vill du övergå till mer förnybara och klimatsmarta alternativ? Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för mer information om hur du kan gå tillväga.

Sedan våren 2018 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare gått ihop i två gemensamma projekt om solel och hållbara transporter. Resultatet visar att projekten på ett effektivt sätt lyckats stötta privatpersoner, företag och organisationer i övergången till mer förnybara och klimatsmarta alternativ. Projekten har även lett till ett ökat intresse för energi- och klimatrådgivningen som helhet.

De kommunala energi- och klimatrådgivarna finns i nästan varje svensk kommun och erbjuder opartiska och kostnadsfria energi- och klimatråd till privatpersoner, företag och organisationer.

Under de senaste åren har rådgivare i 284 av Sveriges kommuner kraftsamlat i två nationella projekt. Det ena projektet har handlat om vägledning vid investering och installation av solceller och det andra om hur man går tillväga för att uppföra laddplatser till elfordon.

Totalt har 56 000 personer runt om i landet deltagit i aktiviteter där de fått information, tips och ökade kunskaper inom ämnena, och över 14 000 personer har fått fördjupad rådgivning av sin lokala rådgivare.

– I Kungsbacka har vi satsat på solenergi. Alla föreläsningar och aktiviteter som vi haft har varit välbesökta av både privatpersoner, företag och organisationer, säger Ali Zeraatkar, energi- och klimatrådgivare på Kungsbacka kommun.

– De gemensamma satsningarna har gett en positiv effekt, både vad gäller övergången till mer klimatsmarta lösningar hos målgrupperna, men också på energi- och klimatrådgivningen som helhet. Många rådgivare upplever att intresset och efterfrågan av deras tjänster har ökat tack vare de nationellt koordinerade projekten, säger Morgan Dahlman på Energimyndigheten.

Stort intresse för solel

Intresset för solceller har varit stort och cirka 44 000 personer har fått information eller fördjupad rådgivning om hur man producerar egen el med hjälp av solceller.

– Vi ser att energi- och klimatrådgivarna många gånger ger det stöd som gör att man går från ord till handling. Oftast handlar det då om att rådgivaren tillför information om tekniken och vad som är viktigt att tänka på. Dessutom vet de vad som gäller lokalt och i vilken ordning allt ska göras. Sådant är ju svårt att avgöra själv även om det idag finns mycket information på nätet, säger Anna Derneryd, Energikontor Väst, som leder det nationella projektet för solel.

– Vi har börjat vårt projekt med två föreläsningar och har bjudit in alla lokala leverantörer av solenergi till föreläsningarna för att ställa ut och informera deltagarna om deras lösningar. Leverantörerna har presenterat olika lösningar för både solcell och ledstolpar. Vi kan också se att efterfrågan på solenergi har ökat efter projektets avslut, vilket naturligtvis är roligt, säger, Ali Zeraatkar energi- och klimatrådgivare.

Läs mer om projektet på Energimyndighetens hemsida

Se inspelade föreläsningar i efterhand

En del av föreläsningarna har vi spelat in och du kan titta på dem i efterhand, föreläsningar om solenergi och energieffektivisering.

Information om förnybara och klimatsmarta alternativ

Är du själv intresserad av hur man producerar egen el med hjälp av solceller eller vill få råd och stöd i hur man installerar laddplatser för elfordon, vänligen kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare.

Läs mer om energi- och klimatrådgivning

Kontakta gärna

Energi- och klimatrådgivningen
Ali Zeraatkar, Energi- och klimatrådgivare
0300-83 54 01
energirad@kungsbacka.se

Telefontider
Måndag-torsdag 8-16 (lunchstängt 12-13)
Fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

Övrig tid går det bra att lämna namn och telefonnummer på vår telefonsvarare, eller maila oss så kontaktar vi dig.

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37, Kungsbacka
Avtala alltid tid för besök i förväg.