Nya konstgräsplaner i Onsala och Åsa

Nu gör vi om Rydets A-plan till konstgräs och byter ut konstgräsmattan i Åsa.

Gräsplan blir konstgräs på Rydet

Vi har nu påbörjat arbetet med en ny konstgräsplan på Rydet i Onsala. Vi kommer att lägga konstgräs på den tidigare A-planen som är en gräsplan idag. Eftersom planen inte har varit anpassad efter det stora antalet speltimmar som skolan och föreningslivet tillsammans efterfrågar har gräsplanen varit i för dåligt skick och vi valde därför att göra om den till en konstgräsplan.

Dräneringen är dålig på planen idag och vi behöver därför gräva upp den för att sedan lägga på konstgräs. Vi beräknar att bli klara med planen på Rydet under våren.

Ny konstgräsmatta i Åsa

Vi kommer också att byta konstgräset i Åsa. Vi påbörjar arbetet efter vintern och beräknar bli klara under sommaren 2020.

Kontakta gärna