Nyheter vid ansökan om vägbidrag

Vägföreningar och samfälligheter ansöker varje år om vägbidrag via vår e-tjänst. Nytt för 2020 är att du måste logga in med bank-ID. 2020 inför vi också ett nytt särskilt bidrag för höjd trafiksäkerhet.

Inloggning med bank-ID ger ett säkrare och enklare ansökningsförfarande. När du loggar in med bank-ID så hittar du föreningens information från tidigare ansökningar förifylld.

Förbered er ansökan

Tänk på att du måste slutföra ansökan vid ett tillfälle. Om du avbryter ansökan måste du börja om från början nästa gång. Se därför till att du har alla nödvändiga handlingar digitalt (föreningens ekonomiska redogörelse och senaste årsmötesprotokoll) när du påbörjar ansökan. Har ni inte haft årsmöte i år – bifoga förra årets protokoll.

  • Alla föreningar måste också ha ett organisationsnummer för att kunna slutföra ansökan.
  • Har ni förändrat ert väghållningsområde, eller är en ny förening, ska en karta över väghållningsområdet bifogas.

Ansökan är öppen från 1 januari till och med 31 mars. Ansökningar inkomna efter den 31 mars behandlas inte. Vägbidraget betalas sedan ut före 1 juni samma år.

Läs mer om vägbidrag

Särskilt vägbidrag för höjd trafiksäkerhet

2020 inför vi också ett särskilt vägbidrag för gång- och cykelfrämjande åtgärder och ombyggnader som avser att höja trafiksäkerheten. Det finns 200 000 kr per år att fördela på de ansökningar som kommer in. Kommunens trafikingenjörer gör en bedömning av vilka åtgärder som mest höjer trafiksäkerheten.

Läs mer om det särskilda bidraget 

Det särskilda bidraget kan liksom vägbidraget sökas under perioden januari - 31 mars.

Lekplatsbidrag

Vi höjer även potten för upprustning av lekplatser från 100 000 kr till 200 000 kr. Föreningar och samfälligheter kan söka bidrag för lekplatser som är tillgängliga för allmänheten. Läs mer här

Mer information

Trafiksamordnare Magnus Bengtsson
0300-83 47 20
magnus.bengtsson@kungsbacka.se