Problemet i e-tjänsten är nu fixat – reserverad plats går att söka

Denna information vänder sig till de vårdnadshavare som ska välja skola för sitt barn inför läsåret 2020/2021. Det har tidigare varit problem att välja den skola man fått reserverad plats på som andra eller tredje alternativ i det digitala valet. Vi har nu löst problemet.

För att lösa problemet som varit i e-tjänst har vi valt att inte göra det reserverade alternativet synligt på erbjudandet. Platsen är fortfarande reserverad i systemet, men syns helt enkelt inte för vårdnadshavaren. Tack alla ni som hört av er och påtalat problemet och som haft tålamod. 

Går att välja skolan ditt barn fått reserverad plats på

Vårdnadshavaren väljer tre skolor i det digitala valet. Man kan välja den skola ens barn fått reserverade plats på. Om man tillexempel vill ha den skolan vi reserverat plats på som första val väljer man den som alternativ 1. För att se vilken skola vi reserverat plats på sök i kartportalen.

En förälder ansöker – den andra bekräftar

Tänk på att om den ena vårdnadshavaren ansöker ska de andra logga in och bekräfta valet via egen inloggning med e-legitimation. Bekräftelsen måste registreras inom samma period för att valet ska kunna behandlas. Senast den 3 december behöver vårdnadshavarna göra val av skola.

Länk till digital ansökan i e-tjänst

De som berörs har bjudits in

De vårdnadshavare som har barn som berörs har bjudits in att välja skola. Val till skola och fritidshem är öppet mellan den 5 november – 3 december.

Valet görs enkelt i vår e-tjänst. Om du saknar bank-id finns blanketten att skriva ut under fliken grundskola i bland blanketter på Kungsbacka.se. Du skickar blanketten till Val av skola, Förskola & Grundskola, Syrengatan1, 434 43 Kungsbacka.

Kontakt

Om du har frågor kan du vända dig till skolan eller till kundcentret Kungsbacka direkt, info@kungsbacka.se eller telefon 0300- 83 40 00.

Här kan du läsa mer om valet