Roskilde kommun besökte Kungsbacka och imponerades av samverkan

I veckan besökte politiker och tjänstepersoner från Roskilde kommun oss i Kungsbacka för att få veta mer om hur vi jobbar med överviktiga barn i Friskvårdsgruppen och Aktivitetsgruppen.

Framgångsrikt arbete

Det är roligt när andra kommuner är imponerade och intresserade av det vi gör och vill lära av oss. Anne Börjesson på Kultur & Fritid och Lovisa Sjögren barnläkare på Region Halland har blivit inbjudna av flera kommuner i Sverige och för att berätta om sitt framgångsrika arbete med överviktiga barn. Inom ramen för Friskvårdsgruppen och Aktivitetsgruppen jobbar de för att skapa en bättre upplevd och faktisk hälsa för barn med övervikt och fetma, genom att skapa varaktig livsstilsförändring och se till hela barnets livssituation.

Många aktörer samarbetar kring barnen

Barnen är mellan 6 och 18 år och deltar i gruppverksamhet med aktiviteter som stimulerar till rörelseglädje och stärker barnets självkänsla. Exempel på aktiviteter som ingår är simning, ridning, gymträning och möjlighet att prova på olika idrotter men också matlagning och lägerverksamhet.

Det är många aktörer som samarbetar kring barnen i Friskvårdsgruppen och Aktivitetsgruppen, det är barnläkare, dietist, hälsopedagoger, ungdomskonsulenter, skolsköterskor, skolkuratorer, idrottslärare, familjestödsteam, idrottsföreningar och företag.

Vi har lyckats med samverkan

Nu är det roligt att ryktet har spridit sig utanför landets gränser och till den danska kommunen Roskilde. Besöket som bestod av både politiker och tjänstepersoner var särskilt intresserade av hur vi lyckats med samverkan mellan kommun och Region Halland samt med föreningar och näringsliv.

Att både regionen och kommunen ser detta som sin kärnuppgift tyckte Morten Hyllegaard, konsult inom välfärdsutveckling i Danmark, var glädjande.

– Det är inte så svårt, det kostar inte så mycket pengar. Men man måste våga sa Lovisa Sjögren, barnläkare som berömde både kommunen och Region Halland för att vara modiga. 

Christian Johansson ordförande i Kungsbackanämnden region Halland satt under besöket bredvid Kristina Karlsson ordförande i nämnden för Kultur & Fritid och uttalade sig för dem både:

– Vi som är folkvalda. Kan vi rädda en unge har vi lyckats. Och med det här arbetet räddar vi många.

Kontakta gärna