Så tar du dig fram i centrum

De närmaste åren bygger vi mycket på Aranäsområdet i södra delen av Kungsbacka centrum. Det innebär att det blir lite svårare att ta sig fram i området.

Fundera gärna på om du istället kan åka kollektivt eller ta cykeln – så kommer du kanske fram snabbare och är dessutom snäll mot miljön.

Kungsbacka växer

Förutom det nya badhuset bygger vi just nu även den nya Idrottsparken intill. Vi river även den mindre idrottshallen för att ge plats för två nya idrottshallar. Fram till 2021 pågår också bygget av det nya parkeringshuset Linden längs med järnvägen söder om Lindens torg.

Informationsblad

Infobladet under Dokument nedan visar cykelvägar och busshållplatser samt alternativa parkeringar i närområdet om du måste ta bilen. Infobladet gäller från och med nu och minst fram till och med våren 2020. Vi kommer att uppdatera informationen allt eftersom byggnationen fortskrider i området.

Och kom gärna ihåg: om du har möjlighet, välj gärna kollektivtrafik, cykel eller att gå istället för bil.

Boendeparkering

På kartan här under ser du var du som har boendeparkering centrum (C) kan parkera.

Vi har öppnat den gamla ställplatsen söder om järnvägsviadukten för boendeparkering. Sedan tidigare kan du också stå i kvarteret Ejdern vid gamla Alléskolan. Titta alltid på skyltarna på platsen vad som gäller när du parkerar. C står för boendeparkering Centrum, och finns tillägget L betyder det långtidsparkering, det vill säga att du kan stå parkerad upp till 14 dagar.

På ett antal av våningsplanen i det framtida parkeringshuset Linden kommer boendeparkering att vara tillgänglig. Principen blir densamma som för markparkering, det vill säga att parkering sker i mån av plats (inga reserverade platser).