Sök färdtjänst via e-tjänst

Nu kan du söka färdtjänst och riksfärdtjänst i våra nya e-tjänster.

Istället för att fylla i en blankett och skicka in, så loggar du in med bank-ID och söker direkt här på hemsidan.

Sök färdtjänst eller riksfärdtjänst

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Vi har även gjort en e-tjänst för ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

Sök parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Men här är ansökningsprocessen tyvärr inte helt digitaliserad ännu. Ett fotografi och namnteckning för den manuella tillverkningen av själva tillståndet måste fortfarande skickas in med traditionell post.

De gamla blanketterna finns också kvar för de som hellre vill använda dem.