Unga uppmuntras att tycka till om vårt framtida Kungsbacka

Hur ska Kungsbacka kommun utvecklas i framtiden? Och hur kan ungdomarna själva tycka till om den översiktliga planeringen av kommunen? Det ska Raquel Sandblad, planarkitekt och Christian Carlsson, samhällsplanerare på strategiska avdelningen diskutera med ungdomar i Kungsbacka kommun.

– Vi planerar för kommande generationer därför är det viktigt att få in ungas perspektiv i översiktsplanen. Att de vet vilka frågor som diskuteras och att de kan ge sina synpunkter på förslaget, Säger Raquel Sandblad.

I början av nästa år vill de träffa unga mellan 12 till 18 år för att berätta om Kungsbackas kommande översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka.

Plan som tar ett helhetsgrepp

En översiktsplan visar var i kommunen det är lämpligt att utveckla områden för exempelvis bostäder, grönområden, vägar och kollektivtrafik samt mark till företagare. Det är en sorts överskådlig planering utan att gå in i detaljnivå. Syftet med att möta ungdomarna är att uppmuntra dem att tycka till om det förslag som är färdigt våren 2020, då kommunen öppnar upp för samråd. Ett samråd innebär att allmänheten får vara med och tycka till om det förslaget som presenteras.

Synpunkterna lämnas digitalt

Eftersom översiktsplanen kommer att vara helt digital kommer synpunkterna att lämnas in via en tyck-till funktion i den digitala kartan.

– Vi vill att alla ska förstå att det här är en process vi gör tillsammans där alla som vill kan vara delaktiga. Det här är inte bara en produkt vi gör på stadshuset med enbart tjänstemän som lyssnar på vad politiken säger. Detta är något vi gör tillsammans, tjänstepersoner, politiker och invånare, säger Raquel Sandblad.

Vill öka kunskapen

Christian Carlsson fortsätter:
– Vi vill skapa intresse och förståelse. Det är bra för demokratin om fler engagerar sig så att det inte blir ett fåtal som planerar och skapar.

Raquel Sandblad och Christian Carlsson har i höst tagit en första kontakt med rektorerna på Kungsbacka kommuns grundskolor för att presentera sig. Alla som vill kommer sedan att få material skickat till sig. Till våren är det dags att besöka några av skolklasserna.

– Förhoppningen är att lärarna sedan kan lägga lite tid i undervisningen åt att följa processen och uppmuntra och visa eleverna hur de sedan kan tycka till, när väl samrådet kommer, säger Raquel Sandblad.

Vill ni delta?

Är ni en skolklass, ungdomsförening, organisation, eller annat ungdomsforum för barn i åldrarna 12 till 18 år och vill veta mer? Hör av er till Raquel Sandblad och Christian Carlsson.

Så tycker du till om översiktsplanen

Det är via den digitala översiktsplanen som du kommer att kunna lämna dina synpunkter på förslaget. Den digitala översiktsplanen kommer att finnas tillgänglig via kommunens hemsida. I nuläget siktar kommunen på att öppna upp för samråd våren 2020. Samråd innebär att de som bor, verkar och vistas i Kungsbacka, samt alla andra som är intresserade kan tycka till om översiktsplanen.

Läs mer om arbetet Vårt framtida Kungsbacka här.  

Läs mer om vad en översiktsplan är här.  

Kontakta gärna

Kontakta gärna