Utdragen rekrytering blir ärende hos förvaltningsrätten

När Miljö- & Hälsoskydd våren 2018 stod utan förvaltningschef valde dåvarande kommundirektör att anlita en konsult för att täcka det tidsbegränsade och särskilda behovet, tills en ny förvaltningschef kunde tillträda. Rekryteringen drog ut på tiden och kostnaderna följde efter.

En direktupphandling, som i det här fallet, är i normala fall tillåten att göra för inköp upp till ett värde av 580 000 kr. Det värdet överskred Kungsbacka kommun när rekryteringen oplanerat behövdes göras om. Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet över offentlig upphandling, vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Göteborg och kräver att domstolen dömer Kungsbacka kommun att betala upphandlingsskadeavgift.

− Det är konkurrensverkets uppgift att ifrågasätta detta. Vår inställning är att begäran i första hand ska avslås, eftersom det fanns synnerliga skäl att göra direktupphandlingen. Nu ligger ärendet hos Förvaltningsrätten och vi får se hur de väljer att bedöma situationen, säger kommunjurist Anna Rehnberg.