Varlaskolan blir anvisad skola för elever i Furulidsområdet från årskurs 7 – även i fortsättningen

Varlaskolan kommer inför läsåret 2020/2021 att vara anvisad skola för Furulids upptagningsområde. Det är alltså inte Toråsskolan som vi tidigare hänvisat till.

Orsaken till oklarheter i frågan om skolplacering har varit att en ny skolbyggnation i Vallda Heberg inte är beslutad ännu.

Vi beklagar att beskedet om anvisad skola kommer så nära inpå, då val till skola och fritidshem stänger den 3 december. 

Vårdnadshavare är fria att söka vilken skola de vill för sina barn i val av skola, men skolorna fylls i första hand av elever som anvisas skolan. Finns det därefter platser kvar fylls de enligt kommunens urvalsprinciper. Barn är alltid garanterad plats en skola när hemmet.

Det går fram till att valet stänger att ändra val till skola. Detta görs enklast i vår e-tjänst. De vårdandahavare som redan gjort ett val för sitt barn måste först ta bort det valet för att kunna ändra det. Båda vårdnadshavarna måste godkänna det nya valet på nytt.

I januari 2020 skickas besked om placering ut.

Här kan du läsa mer om val av skola och fritidshem

Kontakt

Maria Andersson, skolchef, Förskola & Grundskola