Varning för bluffsamtal om VA

Under de senaste månaderna har vi fått in olika uppgifter om personer som uppger sig ringa från kommunens VA-avdelning, och som vill komma hem till fastighetsägare för att utföra arbeten. De har påstått att de ska läsa av vattenmätare eller spola ledningar, något som kommunen inte gör hos privata fastighetsägare.

I de fall vi på kommunen vill komma i kontakt med våra VA-abonnenter skickar vi i regel brev först. Vi läser inte heller av vattenmätare, det är en uppgift som abonnenten lämnar in själv:

Läs av din vattenmätare

Om du blir uppringd från ett nummer som inte ligger under vår växel 0300-83 40 00 så är det förmodligen inte kommunen som ringer. Om någon säger sig representera kommunens VA-avdelning kan du notera namn och nummer och sedan ringa Kungsbacka kommuns kundcenter Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 och kontrollera.