Vi upphandlar driften av två vård- och omsorgsboenden

Våren 2021 går avtalet med de privata företag som driver två vård- och omsorgsboenden i kommunen ut. Det gäller Vickan vård- och omsorgsboende samt Ekhaga vård- och omsorgsboende. Vi upphandlar därför en extern utförare som vill driva båda boendena under nästkommande avtalsperiod.
Kungsbacka kommun har sammanlagt elva vård- och omsorgsboenden, varav fyra stycken drivs av externa utförare på entreprenad. Ett av boenden som drivs på entreprenad är Vickan vård- och omsorgsboende. Det drivs av Vardaga sedan 2014 men den 31 mars 2021 har den maximala avtalstiden gått ut och kommunen måste gå ut med en ny upphandling, enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Dessutom så går avtalet ut med Humana, som driver Ekhaga vård- och omsorgsboende sedan 2014, samma datum. 

Ska upphandlas igen

Därför beslutade nämnden för Vård & Omsorg i juni att driften av boendena skulle upphandlas igen. Politikerna beslutade att de båda boendena ska drivas av en och samma utförare. Tjänstemännen på förvaltningen för Vård & Omsorg har därefter tagit fram ett upphandlingsdokument, som nämnden beslutade att godkänna vid nämndmötet i november.

Annons ligger ute

Fredagen den 15 november 2019 gick upphandlingen ut på annons. Anbuden ska vara inne senast den 18 december 2019 och därefter kommer sakkunniga tjänstemän att kvalificera och utvärdera de anbud som kommit in.
Tilldelningsbeslutet, alltså vem som vinner upphandlingen, kommer att meddelas under våren 2020. Den anbudsgivare som lämnat det bästa anbudet och tilldelats kontrakt ska ansvara för driften av boendena från och med den 1 april 2021.

Fakta 

Vickan vård- och omsorgsboende
Vardaga Äldreomsorg AB driver boendet sedan 2014-04-01 och nuvarande avtal löper ut 2021-03-31.
Boendet öppnades i Onsala år 2009, och drevs från början av Förenade Care AB. Boendet har 40 lägenheter. 10 platser för somatisk vård och 20 demensplatser samt 10 växelvårdsplatser/korttid.
Ekhaga vård- och omsorgsboende
Humana Omsorg AB driver boendet sedan 2014-04-01 och nuvarande avtal löper ut 2021-03-31. Boendet har 94 lägenheter varav 16 parlägenheter, 84 platser för somatisk vård och tio demensplatser.
Även om ett boende drivs av extern utförare på entreprenad så är det nämnden för Vård & Omsorg som har det yttersta ansvaret för vården och omsorgen.
Kontakta gärna
Linda Tilander, utvecklingsledare Vård & Omsorg
linda.tilander@kungsbacka.se
0300-83 40 56