Bygge påverkar parkering i Kolla parkstad

På grund av byggnation försvinner några parkeringsytor tillfälligt i Kolla parkstad.

Arbetet med att färdigställa Kolla Parkstad fortsätter. Nu är det dags att uppföra kvarteren norr om Gnejsvägen. Byggnationen pågår från december 2019 till februari 2021.

Parkeringsytor försvinner tillfälligt

Under byggnationen kommer parkeringsytorna mellan kvarteren att ingå i arbetsområdet. Det går alltså inte att parkera på dessa platser under byggtiden. På kartan ovan kan du se var det finns andra allmänna parkeringsytor i området.

Förutom dessa platser så är de skyltade parkeringsplatserna utmed gatorna också allmänna. Längs med gatorna gäller dock inte boendeparkering. Kontrollera alltid skyltarna på platsen vad som gäller när du parkerar.