Användande av fyrverkerier i Kungsbacka

Vi får just nu många frågor om vad som gäller för användande av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor i Kungsbacka kommun.

I Kungsbacka kommun krävs Polismyndighetens tillstånd för att använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor, inom detaljplanelagt område.

Regler för användandet av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor finns av de lokala ordningsföreskrifterna i kommunen. 

Läs ordningsföreskrifterna i sin helhet. 
Se bilagan över detaljplanerade områden i Kungsbacka kommun.

Vänligen kontakta Polisen i Kungsbacka angående tillstånd.