En flygande sista frukostklubb

Anna Strömwall, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport, gästade sista frukostklubben 2019. Hon berättade bl.a. om vilken betydelse flyget har för den regionala utvecklingen, hur flyget möter de ökade kraven på minskade utsläpp och hur framtidens flygplats kommer se ut.

Ett tillgängligt Sverige skapar möjligheter och konkurrenskraft

Landvetter Airport har ca 100 destinationer 6,8 miljoner resenärer varje år och flygplatsen sysselsätter 4000 personer.

Sedan 2010 har Swedavia arbetat med ett hållbarhetshjul. Kortfattat innebär det att förutom ekonomi, social utveckling och miljöhänsyn, ligger det största fokuset på hållbar utveckling. Hållbarhetshjulet måste genomsyra hela verksamheten och ska resultera i att flygplatsen har 0 ton fossila koldioxidutsläpp 2020 och 5% förnybart flygbränsle 2025. Luleå, Visby och Ronneby flygplats har redan nått målet för 2020.

-          Framtidens flygresande behöver vara fossilfritt och det är möjligt redan idag men det är viktigt med en enad bransch för att nå målet, berättar Anna.

Framtiden flygplats skapar arbetsplatser och bidrar till regionens utveckling

Sedan 2010 har antalet resenärer ökat med 40% och Landvetter Airport har stora kapacitetsbrister i bl.a. ankomsthallen, bagagebanden och säkerhetskontrollen. Detta innebar att Swedavia, 2016, startade ett utvecklingsprogram som ett steg för att bemöta den ökade trafikutvecklingen med upp till 8 miljoner per år. I etapper kommer Landvetter flygplats byggas ut med ny terminal, hotell och tågförbindelse. Landvetter beräknar att det framöver kommer tillkomma tusentals nya arbetstillfällen på flygplatsen.

Hur kan man som resenär minska utsläppen från sina flygresor?

  • Välj flygplansbolag med en ung flygplansflotta.
  • Packa lätt. 1 kg minde packning kan spara 1,2 miljoner ton bränsle under ett år.
  • Klimatreducera med biobränsle/förnybart flygbränsle.