Hitta till nya pendelparkeringen vid Hede station

Sväng vänster direkt efter infarten från Göteborgsvägen och hitta 140 nya parkeringsplatser för pendlare vid Hede station.

Det är fortfarande inte många som hittar till den nya pendelparkeringen vid Hede station. Den finns bakom byggvaruhuset Beijer. Kör in på lokalgatan före byggvaruhuset så kommer du till den nya parkeringen.

Parkeringen har 140 platser och nära till perrongen via den nya gångvägen mellan byggvaruhuset och spåret. Där finns även 16 nya platser för cykelparkering.

Kontakta gärna

Liw Rehnström, projektledare
0300-83 81 07
liw.rehnstrom@kungsbacka.se