Följ vintercyklisterna på Instagram

Följ Kungsbackas vintercyklister på Instagram i vinter.

25 personer deltar i årets upplaga av Vintercyklist i Kungsbacka som är pilotkommun för att låta deltagarna dela med sig av sina erfarenheter på Instagram.

Under det helt nya kontot vintercyklist_kungsbacka kan du följa hur de tar sig fram i kyla och mörker. Olika vintercyklister kommer att ansvara för kontot varsin vecka.

Fakta om årets vintercyklister

  • Tre fjärdedelar är kvinnor
  • De är i åldrarna 19 till 67 år
  • En fjärdedel är kommunanställda
  • En fjärdedel använder elcyklar
  • Tre deltagare cyklar Kungsbacka – Hisingen varje dag (två på elcykel)

Vintercyklist

För fjärde året i rad deltar Kungsbacka kommun 2019 i projektet Vintercyklist.

Målet med projektet är att visa att cykeln är ett bekvämt och effektivt transportmedel under hela året. Projektet sker i samverkan med övriga kommuner inom GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) under vintern 2019/20. Läs mer här.

Mer information

Trafikplanerare Magnus Bengtsson
0300-83 40 00
magnus.bengtsson@kungsbacka.se