Första borrhålet för Kungsbackas första parkeringshus

Första spadtaget, eller rättare sagt, första borrhålet är nu grävt för Kungsbackas första parkeringshus som ska vara klart våren 2021. Parkeringshus Linden byggs nära Lindens torg längs med järnvägen.

Första borrhålet

Borrhålen är ett förberedande arbete för pålningen som smygstartade för en vecka sedan. Borrmaskinen kördes av kommunalråd Hans Forsberg, servicenämndens ordförande Fredrik Hansson och tekniknämndens ordförande Monica Neptun som förnöjt borrade ett ordentligt hål för en påle, en viktig del i vårt nya parkeringshus.  

 Vi är glada att just Tuve Bygg AB är totalentreprenör för parkeringshuset. De vann upphandlingen och har dessutom byggt parkeringshus tidigare, säger Henric Alike, projektsamordnare lokalförsörjning, Kungsbacka kommun.

Fredrik Hansson, servicenämndens ordförande

Bildtext: Fredrik Hansson, servicenämndens ordförande

Parkeringshus Linden

Parkeringshuset kommer att bestå av sju våningsplan och erbjuda närmare 1 000 parkeringsplatser, samtliga öppna för allmänheten. På några våningsplan kommer boendeparkering vara tillgänglig för de som har boendeparkering centrum. Ett antal laddstolpar kommer att finnas på plats när parkeringshuset öppnar.

Parkeringshuset blir 145 meter långt och 36 meter brett.

Läs den tidigare nyheten "Nu startar byggnationen av parkeringshus Linden"

Kontakta gärna:

Henric Alike
Projektsamordnare Service
Telefon: 0300-83 79 71