Glöm inte att ansöka om nytt tillstånd för färdtjänst

Om du har ett färdtjänsttillstånd i Kungsbacka kommun ansvarar du själv för att göra en ny ansökan i god tid innan det går ut.

Vi får just nu många frågor om färdtjänsttillstånd. Här kommer en summering av de villkor som gäller vid ansökan av tillstånd för särskild kollektivtrafik, det vill säga färdtjänst.

  • De allra flesta färdtjänsttillstånd är tidsbegränsade. Tidsperioden framgår av det beslut om färdtjänst som du har fått. Du kan också få informationen av beställningscentralen, telefon 0771-900 500.
  • Om du har ett färdtjänsttillstånd ansvarar du själv för att göra en ny ansökan i god tid innan tillståndet går ut. Eftersom det finns över 2 000 tillstånd i Kungsbacka har vi inte möjlighet att skicka ut påminnelser när tillstånden löper ut. Glöm inte att bifoga ett aktuellt läkarintyg.
  • Handläggningstiden är i dagsläget cirka 6 veckor. Ansökningarna hanteras i ordning efter det datum de inkom. Vi har ingen möjlighet att prioritera enskilda ansökningar, även om tillståndstiden redan har löpt ut.

Ansök här

Mer information om färdtjänst