Informationsmöte om tennishall och vård- och omsorgsboende i Björkris

Välkommen till informationsmöte om placering av tennishall och vård- och omsorgsboende i Björkris.

Björkris fortsätter att växa och utvecklas. Nu planerar vi bland annat för nytt vård- och omsorgsboende samt placering av ny tennishall med tillhörande utomhusbanor och parkering.

Kungsbacka kommun bjuder in till ett möte för att informera om planerna för det nya vård- och omsorgsboendet samt placering av ny tennishall i Björkris. Representanter från kommunen och Kungsbacka tennisklubb är på plats för att informera samt svara på frågor.

När och var

Måndag 13 januari 2020, klockan 18–19

Björkrisskolans matsal, Björkrisvägen 1

Läs mer

Tennishall, Skårby 3:4

Vård och omsorgsboende, Skårby 12:1

Kontakta gärna

Kontakta gärna