Lindälv är största UF-skolan i Halland

Elof Lindälvs gymnasium är den största UF-skolan i Halland. Hela 224 elever driver UF-företag under läsåret 2019/2020.

Ung företagsamhet är ett utbildningskoncept för gymnasieelever som vill driva eget företag. Under ett läsår får eleverna uppleva ett företags hela livscykel genom att starta, driva och avveckla ett UF-företag.

I Kungsbacka driver totalt 470 elever UF-företag under läsåret 2019/2020. Elof Lindälv är med sina 224 elever inte bara den största UF-skolan i Halland utan även den sjätte största UF-skolan i Sverige. På Aranäsgymnasiet driver 153 elever UF-företag under samma period. 

- Ett UF-år är mycket utvecklande. Eleverna behöver tänka entreprenöriellt och använda sina ämneskunskaper i praktiken när de utformar sina företag. Genom ung företagsamhet får eleverna verkligen praktisera ett verklighetsbaserat lärande, säger Cindia Escalante Mattsson, rektor för Ekonomiprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium.

På Elof Lindälvs gymnasium ingår Ung företagsamhet i kursen Entreprenörskap. En kurs som eleverna kan läsa på flera av skolans program såsom Ekonomiprogrammet, Handel och administrationsprogrammet, Hotell och turismprogrammet, Gymnasiesärskolan, Fordon och transportprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet samt El- och energiprogrammet.