Badhusparken

Mer belysning i Badhusparken

Kungsbacka kommun har genomfört en trygghetsvandring i Badhusparken med syftet att bättra på belysningen.

Med på vandringen var brottsförebyggare och konstutvecklare från förvaltningen för Kultur & Fritid och trygghetssamordnare från förvaltningen för Teknik.

– Badhusparken är en trygg plats rent incidentmässigt och få brott anmäls här, men parken kan ändå upplevas som otrygg och mörk, säger Maria Frykstedt, brottsförebyggare på Kultur & Fritid.

Resultatet blev att belysningen runt fontänen och belysningen av skulpturen Blommans cirkel ska ses över, samt om det är möjligt att få fler lampor vid det gångstråk som går parallellt vid trädallén. Förvaltningen för Teknik kommer även att sätta upp lampor som belyser träden närmast resecentrum. Gångstråken längs ån på andra sidan Hamntorget ses också över och på sikt ska även Hamntorget få kompletterande belysning.

– Förutom att belysningen kan skapa en känsla av trygghet så lyfter den fram estetiska värden i miljön, säger Charlotta Hanno, utvecklare konst i Kungsbacka kommun. Belysning till de konstnärliga gestaltningarna gör att man kan få upp ögonen för den vackra vågiga stenmuren runt fontänen och Blommans cirkel, som skapats för att hedra majblommans skapare Beda Hallberg.

Kontakta gärna