Ny avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg från januari 2020

Från och med den 1 januari gäller nya avgiftsnivåer. Höjningen beror på att inkomsttaket för år 2019 höjs med 1 790 kr. Vad den nya avgiften för omsorg blir för dig kan du läsa mer om nedan.

Varje år höjs maxtaket för alla barn enligt index. Via länken hittar du mer information om avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Läs mer om avgiften för barnomsorg.

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets gemensamma och skattepliktiga bruttoinkomst.

Från och med 1 januari 2020 gäller nya avgiftsnivåer som höjts i jämförelse med 2018. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 49 280 kr per månad. Förra årets index var 47 490 kr, vilket är en höjning på 1 790 kr.

Kontakta gärna

Verksamhetschef Margareta Ljungqvist
margareta.ljungqvist@kungsbacka.se
Förskola Grundskola