Rätt uppgift behövs för att avgift för förskola och fritidshem ska bli riktig

Från och med 2020 har vi en ny rutin som innebär att vi endast en gång per år korrigerar fakturor som blivit fel på grund av att vi inte har rätt uppgifter när det till exempel gäller familje-förhållanden eller inkomst. Se över dina uppgifter för att säkerställa att din avgift blir riktig.

För att din faktura för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska bli riktigt behöver du som vårdnadshavare ange rätt uppgifter till oss när det gäller
- hushållets bruttoinkomst per månad,
- familjeförhållanden
Har du barn i ålder 3-5 år behöver du också kontrollera att du valt rätt taxekategori.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att rätt uppgifter är registrerade, anmäl alltid alla ändringar till oss så snart som möjligt.

Rättning av fakturor görs en gång om året

Om dina uppgifter inte stämmer och du därför får en faktura med fel avgift kommer vi från och med 1 januari 2020 endast göra rättelser en gång per år. Det sker i samband med vår årliga inkomstkontroll, då vi jämför våra uppgifter med Skatteverkets.

Så här gör du ändringar i e-tjänsten

För att lämna eller ändra uppgifter så använder du vår e-tjänst eller blankett.
Du hittar dessa under rubriken Utbildning och barnomsorg via länken
självbetjäning och blanketter

För ändringar i e-tjänsten logga in med bankid i e-tjänst för förskola, dagbarnvårdare och fritidshem och tryck på ”Min sida”.
Välj rubrik 
Min familj för att registrera eller avregistrera sambo
Mina uppgifter för att se och ändra hushållets bruttoinkomst.
Mina placeringar för att se och ändra taxekategori

Kontakta gärna

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss på barnomsorg.support@kungsbacka.se eller 
0300-83 40 00.