Tidning om samhällsbyggnad med fokus på hus de centrala delarna utvecklas

Tidning för ökad delaktighet

I dagarna kommer en tidning till alla hushåll i Kungsbacka kommun om samhällsbyggnad. Syftet är att öka invånares kännedom om vad som planeras i Kungsbacka och hur staden växer på ett sammanhållet sätt.

Tidningen är helt annonsbaserad och delas ut till alla hushåll i Kungsbacka kommun, som bilaga i Göteborgs-Posten och som digital version. 

Tidningen är en del av det arbete vi gör för att du ska kunna ta del av vad som är på gång i Kungsbacka. Det är inte bara vi som Kungsbacka kommun som skapar samhället utan det gör vi tillsammans med er oavsett om ni är invånare, företagare och besökare.

– Vi är stolta över Kungsbackas utveckling och vi hoppas att även du är det, säger Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande och Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef, i inledningen av tidningen.

I detta nummer handlar det främst om vad som planeras och byggs i centrala Kungsbacka. Vi ger dig en helhet och beskrivning av hur allt är tänkt att hänga ihop. Tidningen innehåller bland annat:

  • utvecklingen av Aranäs stadsdel och Kungsbacka sportcenter
  • vårt nya badhus och Idrottsparken
  • planerna för kvarteren Ejdern, Gjutaren och Liljan
  • karta över centrum med information om de olika projekten
  • stadens betydelse när vi växer
  • bredden i näringslivet
  • vår nya lekplats mitt i stan
  • ny översiktsplan.

Tidningen är helt annonsbaserad och kostar inte kommunen något. Den insats vi gör är att ta fram de delar vi vill att den ska innehålla, bli intervjuade och att korrekturläsa. Tidningen görs av Active Media.

Kontakta gärna