Vårterminen startar tisdag 7 januari

Välkommen tillbaka till en ny termin i grundskolan. Vårterminen startar den 7 januari. Här hittar du alla läsårstider för våra kommunala grundskolor.

Förutom ledigheterna som är fastställds har skolorna två studiedagar då eleverna är lediga. Det är respektive skola som informerar om datum för dessa dagar.

Läs mer om lov och ledigheter på grundskolan