Foto: Adam Folcker Foto: Ciprian Gorga

Välkommen till reningsverket - ditt bajs är redan här

Nu bjuder vi in skolelever i mellanstadiet till studiebesök på reningsverket. Välkommen att se vårt miljöarbete som pågår dygnet runt, året om.

Varje år bjuder vi in skolelever i främst mellanstadiet att komma på studiebesök på Hammargårds avloppsreningsverk. Syftet är att informera om det viktiga miljöarbete som våra reningsverk gör, och det är även ett led i att eleverna ska förstå vikten av att inte slänga saker i avloppet som inte hör hemma där.

Lämna intresseanmälan

Intresserade pedagoger kan göra en intresseanmälan via länken nedan.

Under 2016 hade vi cirka 850 elever samt även en del andra grupper på studiebesök.

Läs mer och gör intresseanmälan

Kontakta gärna

Anneli Björklund
0300-83 46 52
Teknik.hammargardsavloppsreningsverk@kungsbacka.se