Dags att vårstäda Kungsbacka

Varje vår är Kungsbacka kommun med i Håll Sverige Rent-kampanjen mot nedskräpning. Beställ era säckar från Håll Sverige Rent senast 24 mars.

Alla förskolor och skolor kan nu anmäla sig på Håll Sverige Rents webbplats för att få säckar och kampanjmaterial. Anmäl er senast 24 mars, så kan ni sedan hämta materialet i stadshusets entré, Storgatan 37, under ordinarie öppettider vecka 16-17.

Anmälan 

Ni samlar, vi hämtar

Ni samlar skräp i sopsäckarna när ni vill under april. Säckarna ställs vid ett sopkärl och hämtas i samband med ordinarie sophämtning, från och med vecka 16 och några veckor framåt.

Du kan under dessa veckor också lämna de särskilda Håll Sverige Rent-säckarna på någon av våra återvinningscentraler utan att dra ditt återvinningskort. Kontakta personalen på återvinningscentralen om du bara har sådana säckar.

Vad är det vi samlar och slänger?

Alla sorters skräp, dock inte grenar och ris. Tänk på att skräpet ska rymmas i säckarna som får väga max 15 kilo.

Under en dag i april brukar tjänstemän och politiker från förvaltningen för Teknik och förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd gå ut under några timmar och städa och plocka skräp på kommunala vägar och platser.

Kontakta gärna

Jan Falebjörk
0300-83 88 93
jan.falebjork@kungsbacka.se